Ett banklån från Brokbusinessbank

Kontantlån från bank

Den svenska lånemarknaden består huvudsakligen av banker och mikrofinansinstitut (MFI). De mer fördelaktiga kontantlånen i Sverige tillhandahålls av banker, där, jämfört med MFI, beloppen är mycket högre, villkoren är längre och räntorna är flera gånger lägre. Tack vare banklån, vars särdrag kommer att diskuteras nedan, kan kunder få pengar för byggande, renovering, organisering av firande, medicinsk behandling och andra behov.

Lönedagslån: detaljerna för att ansöka om dem

När du ansöker om ett kontantlån för speciella ändamål får kunden pengar för vissa utgifter. Det finns flera huvudtyper av mållån:

 • Billån - köp av ett fordon;
 • hypotekslån - köp av fastigheter
 • affärsutvecklingslån - medel för affärsrelaterade utgifter;
 • konsumentkredit - pengar för att betala för tjänster och varor;
 • kontantlån realkredit.

Den största fördelen med ett särskilt kontant lån från en bank är mer gynnsamma villkor. Som regel, med samma lånebelopp och löptid, kommer räntan på ett icke målinriktat lån att vara högre än på ett målinriktat.

Villkor för lån i svenska banker

Hvad er et kontantlån? Bankerna erbjuder kontantlån i Sverige på följande villkor:

 • Belopp: 1000-500000 SEK;
 • Löptid: 1-84 månader;
 • real årsränta, som inkluderar alla lånekostnader: 10-115%.

De exakta villkoren för lånet beror på den bank där kunden beslutar att ta ett kontantlån.

Exempel på beräkning av räntesatsen

Avgiften för att använda lånebeloppet beräknas enligt formeln:

T*(C/12)/100*K, där T - lånebelopp, C - real årlig ränta, K - antal månader för lånet.

Till exempel, om ett kontant lån utfärdas med parametrarna: belopp - 250 000 SEK, löptid - 60 månader, real årlig ränta - 41,93%, kommer beräkningen att se ut enligt följande

250 000*(41,93/12)/100*60

Avgiften för att använda kreditfonderna i detta fall skulle vara 523 500 SEK.

Rekommendationer för att välja en utlåningsbank

När du väljer den bästa banken för att ta ut ett kontantlån bör du överväga

 • Räntan eller kontantlånsrente;
 • Lämpligheten av de villkor som erbjuds till låntagarens behov och ekonomiska kapacitet;
 • Förekomsten av kampanjerbjudanden;
 • Möjligheten att få ett kontantlån utan referens från sin arbetsplats;
 • Villkor och bestämmelser för det särskilda lånet vid utgifter;
 • kundfeedback om banken;
 • Tillgång till kurirleveranstjänst;
 • tillgänglighet av möjligheten att ta ett lån från banken på en onlineansökan.

Dessutom är det tillrådligt att kontakta den bank där kunden betjänas, där han / hon kan erbjudas bättre lånevillkor.

Att ta ett lån från en bank: krav för låntagare och nödvändiga dokument

Banker beviljar lån i kontanter till dem som uppfyller följande krav:

 • Medborgarskap: Sverige;
 • Ålder: 21-75 år gammal;
 • Registrerad bostadsort: Sverige;
 • Sysselsättning: Permanent inkomstkälla, helst officiell;
 • Erfarenhet: minst 4-6 månader.

Om kunden vill ta ett banklån på upp till 50 000 SEK behöver han/hon:

 • Pass;
 • ID-kod;
 • pensionärer - pensionsbevis;
 • till studenter - studentkort.

För lån på 50 000 SEK och över krävs följande ytterligare krav:

 • Bevis på inkomst;
 • Ett dokument som bekräftar arbetsplatsen;
 • Examensbevis för utbildning;
 • Äktenskaps-/födelsebevis (om så krävs).

För att ansöka om ett banklån på 200 000 SEK eller mer krävs ofta säkerheter (fastighetshandlingar, depositionsutdrag etc.) eller borgensmän. Därför behöver du förtydliga vilken hvad er kontantlån.

Kredithistorik

Kredithistorik (QH) är information om låntagarens samtliga lån och återbetalningsbeteende. Kredithistorik skapas av finansinstitut, som registrerar information om låneansökan och återbetalning. På grund av dålig kredithistorik (flera betalningsanmärkningar, utestående skulder etc.) kan låneansökan avslås, eftersom historiken är en av de viktigaste faktorerna som påverkar beslutet att bevilja lånet. Vissa banker lånar ut pengar till kunder med en negativ kredithistorik, men de kan minska lånebeloppet eller säkra sig mot en högre ränta/första avbetalning.

Förfarandet för att ansöka om ett kontantlån från en bank

En kund kan ansöka om ett kontant lån online på webbplatsen för nästan vilken bank som helst eller på dess filial. För att ansöka om ett lån på filialen måste du göra några åtgärder.

 1. Välj långivare.
 2. Bekanta dig med lånevillkoren och kraven som ställs på låntagaren (detaljerad information finns på finansinstitutets webbplats, där onlineansökan om ett kontantlån också är tillgängligt).
 3. Förbered paketet med nödvändiga dokument.
 4. Besök närmaste filial till den valda banken.
 5. Kontakta institutionens anställd för att göra en ansökan.
 6. Få, om ansökan godkänns, lånet kontant (som regel utfärdas lånet på kortet i den bank där kunden betjänas).

I genomsnitt tar det 30 minuter.

Låna på en bank genom onlineansökan

Som nämnts ovan är det möjligt att ansöka om ett lån online hos en bank, men lånet kan också erhållas på ett kontor eller genom leverans. Detta har gjort bankutlåning enklare och bekvämare och kurirleverans av pengar gör att man kan få ett lån från bekvämligheten av sitt hem.

I allmänhet är en onlineansökan om ett lån ett litet formulär som kräver att du anger:

 • Önskat lånebelopp och återbetalningsperiod på lånekalkylatorn;
 • Efternamn;
 • förnamn;;
 • patronymikon;
 • Födelsedatum;
 • Bostadsadress;
 • TIN;
 • Uppgifter om anställning;
 • mobiltelefonnummer.

För att få ett kontantlån via onlineansökan måste du fylla i och skicka in ett ansökningsformulär för övervägande. Om begäran godkänns är det nödvändigt att besöka närmaste bankkontor för att underteckna avtalet och ta emot lånet, eller beställa leverans av pengarna med kurir, som också kommer att ta med dokumentet för underskrift. Onlineansökan tar allt från några minuter till 1 timme beroende på vilken institution som valts. Information om kontantlånsrenten finns på bankens hemsida eller kontrolleras med en konsult.

Banklån: funktioner för återbetalning

Banker erbjuder annuitet (betalning i lika stora delbetalningar under hela lånetiden) och klassiska (betalning där ränta debiteras på lånesaldot) återbetalningssystem. Betalningar kan göras på filialerna till det institut där kunden fick kontantlånet, via dess webbplats, terminaler eller mobilapplikation. Det är också möjligt att återbetala lånet via en annan bank.

För sen återbetalning av lånet föreskrivs böter på ett fast belopp eller en straffavgift, som beräknas som en viss procentandel av lånebeloppet. Om kunden inte kan återbetala kontantlånet måste han kontakta banken och tillhandahålla dokument som bekräftar de ekonomiska svårigheterna. I ett sådant fall kan långivaren erbjuda flera lösningar på problemet, inklusive omstrukturering - återbetalning av skulden på ett individuellt definierat sätt utan straff / straffavgifter och lånedagar - ett tillfälligt uppskjutande av återbetalningen av lånet.

Vanliga frågor och svar

📌 Vilka är fördelarna med att låna i den bank där kunden betjänas?

I allmänhet erbjuds kunder som betjänas av en utlåningsbank högre lånebelopp, som kan ordnas med en reducerad ränta, avgift eller försäkringskostnad. Samtidigt kan låntagaren få ett kontant lån online genom att överföra pengar till ett kort.

📌 Hur kan du förbättra dina chanser att få ett lån?

Banker är mer villiga att låna kontanter om de tillhandahåller bevis på inkomst, ställer säkerhet eller involverar borgensmän, vilket ses som en garanti för återbetalning av låneintäkter. När du ansöker om ett kontantlån online är det dessutom värt att beräkna det optimala beloppet (lånebetalningar bör inte överstiga 30-40% av din kunds inkomst).

📌 Var kan jag få reda på det exakta återbetalningsbeloppet?

I allmänhet anses ett kortlån på nätet i Sverige vara förfallet dagen efter låneperiodens slut. Eftersom återbetalningen via en bank kan försenas med några dagar erbjuder vissa MFI en amorteringsfri period (cirka 3 dagar efter det förväntade återbetalningsdatumet), under vilken lånet kan återbetalas utan några förseningsavgifter.

📌 Kan jag ansöka om ett lån med säkerhet online?

Ja, vissa banker gör det möjligt. Lånebeloppet och utlåningsperioden i sådana fall ökas avsevärt. Behandlingsförfarandet förblir dock detsamma, förutom att det för ett lån med säkerhet kan ta några dagar att behandla onlineansökan.

📌 Vad accepterar banker som säkerhet?

Värdepapper accepteras som säkerhet, liksom dokumentation om fastigheter av alla slag, bilar, specialfordon, produktionsutrustning, tillgänglig deposition och mer. Vissa institutioner tillåter dig att ansöka online om ett lån som är säkrat av fastigheter.

📌 Vem kan bli borgensman?

För att få ett snabbt kontant lån från en bank kan en kund anlita en borgensman. En borgensman kan endast vara en svensk medborgare mellan 21 och 70 år som har ett svenskt uppehållstillstånd. De viktigaste kraven är officiell anställning och en inkomst som inte är lägre än låntagarens.