Kortlån online i Sverige - Brokbusinessbank

Kortlån på nätet i Sverige

Nätlån i Sverige tillhandahålls av mikrofinansinstitut (MFI), som uppstod 2011, och vissa banker. Till skillnad från bankerna erbjuder organisationerna online-lån helt på distans. Detta har skapat förutsättningar för en snabb tillväxt i popularitet. Bara under 2019 ökade efterfrågan på krediter från icke-bankföretag med 148,4 procent. Det innebär att cirka 70% av de som ansökte om ett lån online i Sverige under det året använde deras tjänster. Den snabba tillväxttakten för MFI:s onlineutlåning, som diskuteras nedan, beror på möjligheten att låna pengar snabb utbetalning på ett kort utan inkomstdeklaration, säkerheter eller borgensmän för alla ändamål utan en insättning.

Villkor för online-lån

Villkoren för mikrokrediter varierar beroende på om det är första eller andra gången du tar ett lån online. De största skillnaderna är det högsta möjliga beloppet och räntan. I de flesta fall bestäms kreditgränsen för varje kund individuellt, beroende på betalningsförmåga, typ av anställning och andra faktorer.

Lånevillkor hos Brokbusinessbank

Brokbusinessbank ger möjlighet att ta lån snabbt, onlinelån och kontantlån för konsumenter samt bil- och bostadslån. Lånets löptid, den tillåtna gränsen och andra parametrar för lånet beror på typen av lån samt ett antal andra faktorer, till exempel låntagarens ålder. Till exempel måste kunder som är 25 år eller yngre och som vill ta ett kreditkortslån för att köpa en bil från Brockbusinessbank göra en handpenning på minst 50 %. För kunder som är 26 år eller äldre är den lägsta handpenningen 15%.

I genomsnitt ger Brockbusinessbank onlinekortslån i 1 till 3 månader, billån i upp till 5 år och hypotekslån i upp till 15 år.

Räntesats i Brokbusinessbank

Brokbusinessbank ger online billån med räntor från 16% per år. Den slutliga kostnaden för lånet bestäms baserat på kundens solvens och kredithistorik, storleken på handpenningen och ett antal andra faktorer.

Ett hypotekslån kan erhållas med en ränta som börjar på 10% per år. Ett kortlån på distans online kan erhållas från Brokbusinessbank med en ränta på 1% per dag.

Observera att kunder som får sin lön på ett Brokbusinessbank-kort får rabatter (t.ex. för ett billån reduceras räntan med 1%).

Lånevillkor när du först kontaktar företaget

Nya kunder erbjuds vanligtvis ett mindre online låna pengar snabbt till en reducerad ränta. Typiska villkor för det första lånet visas i tabellen nedan.

Minsta Högsta
Belopp 100 SEK 5000 SEK
Löptid 1 dag 30 dagar
Pris 0,01% per dag 2,2% per dag

Många MFI har begränsningar för lånebelopp eller löptid för ett praktiskt taget räntefritt online-lån.

Lånevillkor för stamkunder

Kreditgränsen för en stamkund ökar ofta gradvis och beror på hur många gånger kunden har ansökt om ett kortlån hos samma företag, samt på kundens ekonomiska disciplin. Nedan finns en tabell som visar de genomsnittliga villkoren för efterföljande låna pengar snabbt.

Minsta Högsta
Belopp 100 SEK 15 000 SEK
Löptid 1 dag 30 dagar
Pris 1,5% per dag 2,2% per dag

Vissa MFI tillhandahåller långfristiga online-kortlån på upp till 100 000 kr i flera månader eller år. Räntan i detta fall är från 2,74% per månad. Ibland kan lånevillkoren vara desamma för både nya och vanliga kunder.

Kostnaden för online-lån: ränta och extra avgifter

Den ränta till vilken en kund erbjuds ett kortlån online i Sverige beror huvudsakligen på följande faktorer:

 • Den ekonomiska situationen i landet;
 • Konkurrensnivån samt förändringar på marknaden för mikrolån;
 • Låntagarens solvens och kredithistorik.
 • risken att inte återbetala lånet;
 • Om lånet är säkrat eller inte;
 • Lånets belopp och löptid.

Eftersom de flesta MFI erbjuder bra snabblån utan säkerhet i Sverige, garderar de sig mot högre räntor än bankerna.

På sina webbplatser anger företagen den årliga räntan (APR) och den dagliga eller månatliga räntan, beroende på om lånet är kortfristigt eller långfristigt. Detta gör det möjligt för kunden att själv beräkna kostnaden för mikrolånet.

För att ta reda på vad överbetalningen blir, bestäm räntan, relatera den till räntemetoden (dagligen - APR/365, månatligen - APR/12) och gör beräkningen baserat på de exempel på lånekostnadsberäkningar som finns på MFI:s webbplats. Vid ansökan om ett kortlån online kommer låntagaren dessutom att kunna läsa den vägledande återbetalningsinformationen på kalkylatorn efter att ha valt belopp och beräkningsperiod.

Kostnaden för mikrolånet beräknas enligt formeln: T+P(T*C/100*K), där T - lånebelopp, P - räntesats, C - ränta per dag/månad, K - antal dagar/månader för lånet. Till exempel, om du får ett 5000 kr online-kortlån till en daglig ränta på 1,7% (APR - 620,5%) i 21 dagar, kommer du att betala 1 785 kr (5 000*1,7/100*21) för mycket. Den totala kostnaden för mikrolånet är 6785 kr (5000+1785).

Som regel inkluderar räntan alla tillhörande avgifter, inklusive avgiften för det faktum att MFI lånar ut pengar online, så kostnaden för lånet inkluderar inte andra kostnader.

Krav som ställs på låntagare

Mikrofinansinstitut skiljer sig från banker genom att de är mer kundvänliga. Detta gör det lättare att få ett mikrolån online till ett kort i Sverige från ett icke-bankföretag. De krav som de ställer på låntagare visas i tabellen nedan.

Lägsta ålder 18 år (21/23 år i vissa företag)
Högsta ålder 65-70 år (ibland 90 år)
Plats för registrering Alla städer i Sverige
Typ av arbete spelar ingen roll
Erfarenhet av anställning spelar ingen roll
Inkomstnivå kan beaktas vid beviljande av kreditlimit
Social status spelar ingen roll
Kredithistorik Kan vara dålig
Lån utan säkerhet från andra finansinstitut Tillåtet
Kort utfärdat av en svensk bank i låntagarens namn med minst 5 SEK som ska kontrolleras av företaget

När du ansöker om låna pengar snabbt eller ett kortlån måste kunden ange ett mobiltelefonnummer.. De flesta organisationer kräver dessutom fotografier av låntagaren och dokument samt kontaktinformation.

Krav för kunder hos Brokbusinessbank

Minimiåldern för att ansöka om ett kort hos Brokbusinessbank är 21 år. För att få lån på större belopp (t.ex. billån eller hypotekslån) måste du vara formellt anställd och ha arbetat i tre till sex månader.

Ett online-kortlån från Brokbusinessbank kan erhållas från 18 års ålder. Dokumentpaketet i detta fall innehåller ett pass och en kod.

Dokument som krävs för online-lån

För att ansöka om ett låna pengar snabbt online krävs i de flesta fall endast 2 dokument. I enskilda situationer kan företag begära ytterligare dokument efter eget gottfinnande. De dokument som krävs av MFI visas nedan.

Obligatoriska handlingar
Pass/ID-kort, TIN
Handlingar som kan behövas i vissa fall
Pensionskort, studentkort, körkort, pass etc.

För att öka sannolikheten att få pengar online kan låntagaren tillhandahålla bevis på inkomst eller dokument som bevisar hans eller hennes betalningsförmåga.

Ansökningsförfarandet för lån online

För att låna lite pengar snabbt och få ett kreditkort utan att lämna ditt hem behöver du följa några steg.

 1. Välj det billigaste lånet med de mest lämpliga villkoren från listan över kreditprodukter på vår webbplats.
 2. Gå till webbplatsen för den organisation som erbjuder det kortlån som passar låntagarens begäran.
 3. Välj önskade lånevillkor på onlinekalkylatorn.
 4. Registrera dig.
 5. Fyll i ansökningsformuläret med passuppgifter, TIN, bostadsadress, registreringsplats, anställning, utbildning och civilstånd. Bifoga foto/kopior av dokument om det behövs.
 6. Bind ditt kort till ditt personliga konto, för vilket du måste ange dina kortuppgifter och gå igenom verifiering (validering).
 7. Skriv under det elektroniska avtalet om ansökan godkänns.

I allmänhet kommer online-lånet att krediteras kortet inom några minuter efter undertecknandet av avtalet.

Förfarande för att få ett lån från Brokbusinessbank

Online låneansökningar i Brokbusinessbank accepteras dygnet runt. När du ansöker för första gången ska ett formulär fyllas i på webbplatsen, vanliga kunder kan formulera en begäran i det personliga skåpet. I vissa fall kan du ta ett lån online utan deltagande av operatörer Brokbusinessbank, kontrollera användardata och fatta ett beslut som fattas av en speciell algoritm.

Du kan ansöka om ett långfristigt lån och vänta tills en Brockbusinessbank-operatör svarar - han eller hon kommer att ringa dig under arbetstiden. Vid ett positivt beslut kommer du att kunna diskutera med honom de nödvändiga dokumenten och andra detaljer om behandlingen.

Utlåning på nätet 24/7

Många icke-bankföretag ger ut ett online-kortlån 24/7. Detta gör det möjligt att få medel för akuta reparationer, läkarbesök, inköp av förbrukningsmaterial och andra behov, även när bankerna är stängda och du behöver snabba pengar idag.

MFI som erbjuder kortlån online 24 timmar om dygnet i Sverige har en helt automatiserad låneprocess. På webbplatsen för sådana organisationer anges att lån betalas ut 24/7. Kundtjänsten kan vara begränsad.

Sätt att undvika avslag på lån när du behöver låna pengar snabbt enkelt

Som regel ger organisationer en möjlighet att få ett brådskande kortlån utan vägran, men om ansökan har avslagits kan orsaken till detta vara:

 • Låntagaren uppfyller inte MFI:s angivna krav;
 • Felaktig framställning av den information som lämnats;
 • Felaktigheter i ansökningsblanketten;
 • Försök att använda en annan persons kort;
 • Förekomst av flera betydande betalningsförsummelser i kredithistoriken.

På så sätt kan låntagaren ansöka om ett kortlån utan avslag genom att följa dessa riktlinjer:

 • Fyll i alla fält i ansökningsformuläret, inklusive de valfria;
 • Kontrollera ansökan för fel innan du skickar in den;
 • Att bifoga dokument som vittnar om kundens solvens (inkomstintyg, insättningsintyg, kortutdrag från banken etc.)

Dessutom är det enklast att få ett online-lån i Sverige hos företaget med den högsta godkännandegraden.

Hur man undviker avslag på ett lån från Brokbusinessbank

Med en 100% garanti för att få ett kortlån snabbt och utan avslag i Brokbusinessbank, som i något annat företag, är det omöjligt - avslag på ansökan kan bero på olämplig ålder hos låntagaren, dålig kredithistorik etc.

För att minska risken för avslag på Brokbusinessbank, var försiktig när du fyller i ansökan, särskilt passuppgifter och TIN. Om möjligt, försök att tillhandahålla så mycket dokumentation som möjligt för att bevisa din solvens - t.ex. en kopia av ditt anställningsavtal, bevis på inkomst etc. Glöm inte att insättare eller kortinnehavare hos Brokbusinessbank har större chans att få pengar snabbt på kontot.

Tidsåtgång för att ansöka om ett online-lån och faktorer som påverkar den

Det tar mellan 10 och 60 minuter att ansöka om ett bankkortslån online i Sverige. Handläggningstiden beror främst på det långivande företaget och om kunden ansöker till MFI för första gången eller upprepade gånger.

För att få ett snabbt lån på ett kort i Sverige bör du vara uppmärksam på följande när du väljer en organisation:

 • Princip för behandling av ansökan: måste vara helautomatisk;
 • MFI:s öppettider: handläggningstiden bör sammanfalla med den tid då ansökan lämnas in;
 • Beviljandegrad för ansökningarna: helst den högsta.

Dessutom kommer kunden att ha en bättre chans att få ett snabbt kortlån om han eller hon ansöker till flera MFI samtidigt.

Tips för att välja det bästa låneerbjudandet

För att kunna ta ett kortlån online med det bästa erbjudandet bör du vara uppmärksam på:

 • Tillgång till kampanjer och rabatter för dem som har kontaktat organisationen för första gången;
 • Möjlighet att ta ett lån snabbt och enkelt utan att ringa, inget foto och ingen kreditupplysningskontroll;
 • ränta;
 • Begränsningar av beloppet för det första lånet;
 • Företagsreferenser.

På grund av de olika företag som finns representerade på vår webbplats, som ger möjlighet att få en brådskande kredit till kortet i Sverige, kommer kunden att kunna jämför snabblån Sverige eller flera kreditprodukter samtidigt och välja det lämpligaste alternativet.

Ta ett online-lån med en kampanjkod

De flesta företag låter dig ta ett online-lån i Sverige med en kampanjkod (en uppsättning symboler). Om du anger koden i rutan när du ansöker om ett bästa snabblånet kan du få en rabatt på mellan 5 % och 99 % på ditt första eller andra lån:

 • En rabatt på mellan 5 % och 99 % på det första/upprepade lånet;
 • En möjlighet att ta kredit på högre belopp;
 • En möjlighet att förlänga lånetiden.

Kampanjkoden för onlinelånet finns i kampanjbeskrivningen eller i MFI:s nyheter om tjänsten och på sociala medier.

Särskilda egenskaper vid återbetalning av bästa snabblånen

 • Online, genom att debitera kortet på MFI:s webbplats (där låntagaren fick pengarna online till kortet) eller på betaltjänster;
 • Genom kontantinsättning via betalterminaler eller på organisationens filialer, om sådana finns;
 • Penningöverföring via en svensk bank (valfri metod: uttagsautomat, terminal, internetbank).

I enstaka fall kan betalning genom överföring via en mobiloperatör erbjudas.

Vad gör du om du inte kan betala tillbaka ditt lån i tid?

En av de viktigaste sakerna att tänka på innan man tar ett snabbt låna på nätet är tillgången till tjänster som rollover (förlängning av lånetiden) och omstrukturering.

Om kunden inte kan betala tillbaka de pengar han har fått online i tid kan han förlänga lånet genom att betala den upplupna räntan. I vissa fall tillkommer en extra avgift för att aktivera tjänsten.

Om låntagaren befinner sig i en situation där han eller hon inte kan betala tillbaka snabblån direkt på nätet, kan han eller hon ansöka om skuldsanering. Omstruktureringen genomförs på de villkor som föreslås individuellt. Företaget kan vägra att omstrukturera skulden utan att förklara orsaken till sitt beslut.

Onlinekrediter i Sverige: den rättsliga aspekten

Organisationer som tillhandahåller kortkrediter online i Sverige regleras enligt gällande lagar, nämligen lagen om finansiella tjänster och statlig reglering av marknaden för finansiella tjänster, konsumentkreditlagen och andra förordningar. Detta visar att det är säkert att vända sig till ett MFI.

Låntagaren har rätt att få detaljerad information om organisationen och möjligheten att ta ett kortlån online, samt hela utbudet av tjänster enligt det ingångna avtalet. Samtidigt har långivaren rätt att stämma kunden vid utebliven betalning av lånet.

Fördelar och nackdelar med att låna snabbt online

Innan du tar ett kortlån online måste du väga för- och nackdelar och avgöra om de tjänster som tillhandahålls av mikrofinansieringsinstitut matchar låntagarens behov.

Fördelar

 • Möjligheten att låna snabbt och enkelt eller få ett omedelbart online-kortlån från bekvämligheten av ditt hem;
 • Förenklat så mycket som möjligt registreringsförfarande;
 • Minimikrav för låntagare;
 • regelbundet pågående kampanjer;
 • Lojalitetsprogram för vanliga kunder;
 • möjlighet att låna pengar snabbt och enkelt som har krediter i andra finansinstitut;
 • Möjlighet att få extra pengar snabbt på kreditkort utan säkerhet;
 • Tillgång till förlängning.

Nackdelar

 • Små belopp;
 • Högre låneavgifter än banker;
 • Stränga straffavgifter för försenade privatlån snabbt.

Trots dessa nackdelar vänder sig svenska medborgare i allt större utsträckning till MFI när de behöver pengar snabbt för att utnyttja möjligheten att få ett akut kortfristigt lån.

De vanligaste frågorna om online-lån

📌 Vad ska du välja: ett banklån eller ett MFI-lån?

Om pengarna behövs för att betala elräkningar, köpa hushållsapparater eller göra mindre kosmetiska reparationer, är ett online-lån från ett MFI mer meningsfullt. Det lönar sig att gå till banken när du köper dyra varor på avbetalning, en bil, en lägenhet eller när du planerar att ta ett bolån (i så fall erbjuder banken mer förmånliga lånevillkor).

📌 Hur får man snabba pengar?

Om du har en fråga om hur kan man få pengar snabbt för brådskande behov, bör du överväga flera alternativ: kontakta en bank eller använd MFI:s tjänster.

📌 Hur ser man till att ett MFI är lagligt?

För att ta reda på om ett företag tillhandahåller ett kortlån online i Sverige lagligt måste du ta reda på om det har ett registreringsbevis och en licens. Du kan kontrollera registreringen med hjälp av USREOU-koden på justitieministeriets webbplats och licensen på tjänsten från den nationella kommissionen för finansiella tjänster.

📌 Kan jag ansöka om ett mikrolån från mer än en institution?

Om du måste låna pengar snabbt online kan låntagare få ett kreditkort online utan avslag i flera mikrofinansinstitut samtidigt. Det viktigaste är att beräkna din ekonomiska kapacitet för att återbetala mikrolånet. Annars kan klienten köra ner sig själv i en skuldgrop.

📌 Vad är syftet med kortverifiering?

Ett av de villkor som måste uppfyllas för att få ett kortlån online snarast är verifiering. Kortverifiering görs för att säkerställa att kortet är aktiverat och giltigt. Det gör det också möjligt för dig att bekräfta låntagarens identitet för att förhindra bedrägeri.

📌 Vilka förmåner kan erbjudas inom ramen för lojalitetsprogrammet?

I allmänhet kan en kund enligt villkoren i ett lojalitetsprogram få ett bästa snabblån online, vars ränta gradvis kan sjunka och kreditgränsen kan öka. Dessutom skickar företag då och då personliga kampanjkoder till sina kunder. Detaljerad information om de förmåner som erbjuds finns på MFI:s webbplats.