Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

14 березня, 2014

Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК» повідомляє про виявлений 13.03.2014 факт несвоєчасного розкриття АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» інформації про зміну складу посадових осіб емітента, розкриття якої є обов’язковим відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826.

Так, уповноваженими органами 19.02.2014, 21.02.2014, 24.02.2014, 26.02.2014, 28.02.2014, 07.03.2014 були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб емітента, але у зв’язку з відсутністю підключення банку до мережі Інтернет, інформація не була розміщена своєчасно.

Google+