Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

19 серпня, 2013

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на підставі Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 12.08.2013 р., отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 15.08.2013 р., повідомляє про зменшення пакетів власників простих іменних акцій банку, а саме:

  • власника простих іменних акцій – фізичної особи, що володіє 10 і більше відсотками голосуючих акцій, з 50,5699 % до 9,3961 %, у зв’язку з продажем фізичною особою акцій банку на вторинному ринку, в зв’язку з чим пакет власника акцій – фізичної особи став менше 10 відсотків голосуючих акцій;

  • власника простих іменних акцій – фізичної особи, що володіє 10 і більше відсотками голосуючих акцій, з 48,2497 % до 9,3962 %, у зв’язку з продажем фізичною особою акцій банку на вторинному ринку, в зв’язку з чим пакет власника акцій – фізичної особи став менше 10 відсотків голосуючих акцій.

Google+