Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

8 серпня, 2013

1. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357489.
  4. Місцезнаходження емітента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.
  6. Електронна поштова адреса емітента: bank@bankbb.com.
  7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo/.
  8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Загальні відомості

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.08.2013 Призначено Голова Правління Францкевич Ігор Євгенович - -

Наглядовою радою АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 06.08.2013р. (Протокол б/н від 06.08.2013р.) прийнято рішення про призначення Францкевича Ігоря Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних не надав) Головою Правління банку. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено.

Протягом своєї трудової діяльності Францкевич І.Є. обіймав наступні посади: директор Центру електронних торгів В2В-Center.ua, Перший заступник Голови Правління ПАТ «Промінвестбанк», Голова Правління АТ «ІНДЕКС-БАНК», Голова Правління АКБ «Мрія», Голова Правління АКБ «Райффайзенбанк Україна», в.о. Голови Правління Київського Міжнародного Банку, Заступник Голови Правління АТ «Укрінбанк», Заступник Голови Правління Акціонерного агропромислового банку «Україна».

На період до письмового погодження Національним банком України кандидатури Францкевича І.Є., виконання обов’язків Голови Правління банку продовжує здійснювати Гаврилюк Н.Б., Перший заступник Голови Правління банку.

Google+