Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

6 вересня, 2013

1. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
 2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357489.
 4. Місцезнаходження емітента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
 5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 392-30-99, (044) 596-03-85.
 6. Електронна поштова адреса емітента: bank@bankbb.com.
 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo.
 8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Загальні відомості

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення 

Зміни (призначено або звільнено) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) 

  03.09.2013

звільнено

Голова Наглядової ради, член Наглядової ради

Буряк

Олександр Васильович

-

9,3961

  03.09.2013

звільнено

Перший заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради

Стріла

Микола Філонович

-

0,1127

  03.09.2013

звільнено

Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради

Нечипоренко

Тетяна Дмитрівна

-

0,1797

  03.09.2013

звільнено

Член

Наглядової ради

Лушніков

Ігор Миколайович

-

0

  03.09.2013

звільнено

Член

Наглядової ради

Шилов

Іван Петрович

-

0,0220

  03.09.2013

звільнено

Член

Наглядової ради

Шумило

Сергій Анатолійович

-

0

  03.09.2013

звільнено

Голова Ревізійної комісії, член Ревізійної комісії

Лушніков

Микола Ігорович

-

0

  03.09.2013

звільнено

Член

Ревізійної комісії

Дрозденко

Валентин Михайлович

-

0

  03.09.2013

звільнено

Член

Ревізійної комісії

Рекіянов

Сергій Олександрович

-

0,0181

03.09.2013

призначено

Голова Наглядової ради, член Наглядової ради

Бугай

Денис Володимирович

-

0

03.09.2013

призначено

Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради

Товариство

з обмеженою

відповідальністю «АЙНАМ»

38180063

9,9836

03.09.2013

призначено

Член

Наглядової ради

Буряк

Олександр Васильович

-

9,3961

03.09.2013

призначено

Член

Наглядової ради

Тимонькін

Борис Владиславович

-

0

03.09.2013

призначено

Голова Ревізійної комісії, член Ревізійної комісії

Товариство

з обмеженою відповідальністю «ХІГАН»

38180000

9,9836

03.09.2013

призначено

Член

Ревізійної комісії

Товариство

з обмеженою відповідальністю «АЛКОНОСТ»

38091838

9,9836

03.09.2013

призначено

Член

Ревізійної комісії

Товариство

з обмеженою відповідальністю «АМАДІНА»

38091761

9,9836

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», що відбулися 03.09.2013 р. (Протокол № 02/13 від 03.09.2013 р.), відповідно до статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статтей 33, 53, 57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв’язку з пропозицією акціонерів банку щодо дострокового припинення повноважень всіх членів Наглядової ради банку, визначення кількісного складу Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради, прийняті наступні рішення:

1.  Припинено достроково повноваження всіх членів Наглядової ради банку в кількості 6 осіб у складі:

 • Голова Наглядової ради, член Наглядової ради - Буряк Олександр Васильович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володіє часткою в статутному капіталі банку в розмірі 9,3961 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував 8 місяців.
 • Перший заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради – Стріла Микола Філонович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володіє часткою в статутному капіталі банку в розмірі 0,1127 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував 8 місяців.
 • Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради – Нечипоренко Тетяна Дмитрівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володіє часткою в статутному капіталі банку в розмірі 0,1797 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала 8 місяців.
 • Член Наглядової ради – Лушніков Ігор Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував 8 місяців.
 • Член Наглядової ради – Шилов Іван Петрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володіє часткою в статутному капіталі банку в розмірі 0,0220 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував 8 місяців.
 • Член Наглядової ради – Шумило Сергій Анатолійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував 8 місяців.
 1. Обрано Наглядову раду банку в кількості 4 осіб у складі:
 • Голова Наглядової ради, член Наглядової ради – Бугай Денис Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 3 роки, відповідно до Статуту банку. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: юрист юридичного департаменту Центрального апарату Національного банку України, юрисконсульт ЗАТ «Альфа-Банк», Директор ТОВ «ТЕК Консалтинг». На даний час є Заступником директора ТОВ «ЮК «Ващенко, Бугай і партнери», Президентом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».  
 • Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради – Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙНАМ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38180063. Володіє часткою в статутному капіталі банку в розмірі 9,9836 %. Обрано строком на 3 роки, відповідно до Статуту банку.
 • Член Наглядової ради – Буряк Олександр Васильович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володіє часткою в статутному капіталі банку в розмірі 9,3961 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 3 роки, відповідно до Статуту банку. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: Заступник Голови Правління, Перший заступник Голови Правління, виконуючий обов’язки Голови Правління, Голова Правління КБ «Банк ділового співробітництва», директор департаменту міжнародних відносин, Заступник Голови Правління, виконуючий обов’язки Голови Правління, Голова Правління АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК», народний депутат України Верховної Ради України, Голова Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
 • Член Наглядової ради – Тимонькін Борис Владиславович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 3 роки, відповідно до Статуту банку. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: Заступник Голови Правління ПАТ «ПУМБ», Голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк». На даний час є Заступником Голови Наглядової Ради ГК СЄПЕК, Головою Ради Незалежної асоціації банків України, Головою Наглядової Ради Першого всеукраїнського бюро кредитних історій, Заступником Голови Наглядової Ради ПАТ «Укрсоцбанк».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», що відбулися 03.09.2013 р. (Протокол № 02/13 від 03.09.2013 р.), відповідно до статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв’язку з пропозицією акціонерів банку щодо дострокового припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії банку, визначення кількісного складу Ревізійної комісії та обрання нових членів Ревізійної комісії, прийняті наступні рішення:

1.  Припинено достроково повноваження всіх членів Ревізійної комісії банку в кількості 3 осіб у складі:

 • Голова Ревізійної комісії, член Ревізійної комісії – Лушніков Микола Ігорович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував 3 роки.
 • Член Ревізійної комісії – Дрозденко Валентин Михайлович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував 3 роки.
 • Член Ревізійної комісії – Рекіянов Сергій Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володіє часткою в статутному капіталі банку в розмірі 0,0181 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував 3 роки.

2.  Обрано Ревізійну комісію банку в кількості 3 осіб у складі:

 • Голова Ревізійної комісії, член Ревізійної комісії – Товариство з обмеженою відповідальністю «ХІГАН», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38180000. Володіє часткою в статутному капіталі банку в розмірі 9,9836 %. Обрано строком на 3 роки.
 • Член Ревізійної комісії – Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛКОНОСТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38091838. Володіє часткою в статутному капіталі банку в розмірі 9,9836 %. Обрано строком на 3 роки.
 • Член Ревізійної комісії – Товариство з обмеженою відповідальністю «АМАДІНА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38091761. Володіє часткою в статутному капіталі банку в розмірі 9,9836 %. Обрано строком на 3 роки.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.
В.о. Голови Правління
Н.Б. Гаврилюк

04.09.2013 р.

Google+