Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

15 квітня, 2013

Наглядовою радою банку (Протокол б/н від 10.04.2013 р.) прийнято рішення про звільнення Морозова Олександра Валерійовича з посади Голови Правління банку, 10.04.2013 р., за власним бажанням. Простими іменними акціями банку не володіє. На посаді перебував з 07.12.2011 р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Виконуючою обов’язки Голови Правління банку призначено Гаврилюк Наталію Борисівну, Першого заступника Голови Правління банку. Посади, які Гаврилюк Н.Б. обіймала раніше: директор міжнародного департаменту, директор департаменту внутрішнього аудиту, начальник Головного операційного управління, начальник Операційного управління, заступник Голови Правління банку-начальник Операційного управління Промінвестбанку, м.Київ; перший заступник Голови Правління, заступник Голови Правління ПАТ «Укргазбанк», м.Київ. Простими іменними акціями банку не володіє. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.


Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада Строк, на який особу призначено (обрано), або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 10.04.2013 Наглядова рада звільнено Голова Правління 1 Морозов Олександр Валерійович - -
2 10.04.2013 Наглядова рада призначено В.о. Голови Правління - Гаврилюк Наталія Борисівна - -
Google+