Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

13 червня, 2014

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Код за ЄДРПОУ: 19357489.
  3. Місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.
  5. Електронна поштова адреса: bank@bankbb.com.
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo.
  7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

N з/п Дата прийняття рішення Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації Наявність у емітента кредиторів
(так/ні)
1 2 3 4
1. 10.06.2014 Національний банк України так

10 червня 2014 року Правління Національного банку України, розглянувши пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК», викладену в листі від 28.05.2014 №21-3024/14, пояснювальну записку Генерального департаменту банківського нагляду, керуючись вимогами статей 7, 15 Закону України «Про Національний банк України», статті 77 Закону України «Про банки i банківську діяльність», статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», статті 39-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осiб-пiдприємцiв», глави 1 розділу III Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, постановило відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Інформація про вартість чистих активів, суму зобов’язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», відсутня, у зв’язку з тим, що Аудит річної фінансової звітності АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» за 2013 рік не проводився.

Інформація про достатність активів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» для розрахунку за його зобов’язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів банку i може бути розподілена мiж акціонерами, відсутня, у зв’язку з тим, що станом на 11.06.2014 р. інвентаризація та оцінка майна банку не проводилися.

ІІІ. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

  2. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

О.В. Курений

11.06.2014

Google+