Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

13 червня, 2014

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Код за ЄДРПОУ: 19357489.
  3. Місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.
  5. Електронна поштова адреса: bank@bankbb.com.
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo.
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.06.2014 Припинено повноваження Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Курений Олександр Вікторович - 0

Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про відсторонення від виконання обов’язків уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 11.06.2014 №44 відсторонено від виконання обов’язків Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» Куреного Олександра Вікторовича - провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з 11 червня 2014 року.

Курений О.В. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував протягом 3 місяців.

11.06.2014 Призначено Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Курений Олександр Вікторович - 0

Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про початок ліквідації АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію» від 11.06.2014 № 45 призначено Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Куреного Олександра Вікторовича - провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на період з 11 червня 2014 року по 10 червня 2015 року включно.

Курений О.В. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п’яти років Курений О.В. обіймав посаду провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

З 03 березня 2014 року обіймав посаду Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

ІІІ. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

  2. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

О.В. Курений

11.06.2014

Google+