Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

14 березня, 2014

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Код за ЄДРПОУ: 19357489.
  3. Місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.
  5. Електронна поштова адреса: bank@bankbb.com.
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo.
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.03.2014 Призначено Виконуюча обов’язки Головного бухгалтера Махноносова Вікторія Вікторівна - 0

Наказом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 07.03.2014 №46/1, у зв’язку зі звільненням Головного бухгалтера, директора департаменту бухгалтерського обліку та звітності банку 21.02.2014 (Наказ Голови Правління банку від 19.02.2014 №34), на період здійснення Тимчасової адміністрації в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», виконання обов’язків Головного бухгалтера банку 07.03.2014 покладено на Махноносову Вікторію Вікторівну, директора департаменту операційної роботи.

Махноносова В.В. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадову особу призначено на період здійснення Тимчасової адміністрації в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» строком до 02.06.2014.

Протягом останніх п’яти років Махноносова В.В. обіймала наступні посади: директор Департаменту операційної роботи АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», начальник Управління супроводження банківських операцій ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», начальник управління ефективності продуктів для малого та середнього бізнесу Департаменту продуктів для малого та середнього бізнесу, начальник управління з продажу пасивних продуктів Департаменту по роботі з малим та середнім бізнесом ПАТ «АЛЬФА-БАНК», заступник директора по операційному блоку, виконуюча обов’язки заступника директора по операційному блоку філії ВАТ КБ «Надра» Київське регіональне управління.

ІІІ. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

  2. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

О.В. Курений

13.03.2014

Google+