Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

17 лютого, 2014

Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК» повідомляє про виявлений 13.02.2014 факт несвоєчасного розкриття інформації про зміну складу посадових осіб емітента, розкриття якої є обов’язковим відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826.

Наглядовою радою банку 04.02.2014, 05.02.2014, 06.02.2014, 10.02.2014 та 12.02.2014 були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб емітента, але у зв’язку з тимчасовою відсутністю особи, уповноваженої вчиняти відповідні дії від імені банку, інформація не була розміщена своєчасно.

Google+