Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

17 лютого, 2014

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Код за ЄДРПОУ: 19357489.
  3. Місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.
  5. Електронна поштова адреса: bank@bankbb.com.
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo.
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.02.2014 Звільнено Перший заступник Голови Правління, член Правління Францкевич Ігор Євгенович - 0
06.02.2014 Звільнено Член Правління Каменяр Сергій Володимирович - 0
06.02.2014 Звільнено Член Правління Малий Роман Іванович - 0
06.02.2014 Звільнено Член Правління Рибін Леонід Валентинович - 0
06.02.2014 Звільнено Член Правління Сотникова Тетяна Анатоліївна - 0

Наглядовою радою АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 06.02.2014 (Протокол б/н від 06.02.2014) прийняті наступні рішення:

1.  Звільнено Францкевича Ігоря Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з посади Першого заступника Голови Правління, члена Правління банку 07.02.2014, за угодою сторін. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував протягом 2 місяців. Посада Першого заступника Голови Правління, члена Правління банку скасована.

2.  Звільнено Каменяра Сергія Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з посади члена Правління банку 07.02.2014, за угодою сторін. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував протягом 6 місяців. Посада члена Правління банку скасована.

3.  Звільнено Малого Романа Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з посади члена Правління банку 07.02.2014, за угодою сторін. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував протягом 3 місяців. Посада члена Правління банку скасована.

4.  Звільнено Рибіна Леоніда Валентиновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з посади члена Правління банку 07.02.2014, за угодою сторін. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував протягом 3 місяців. Посада члена Правління банку скасована.

5.  Звільнено Сотникову Тетяну Анатоліївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з посади члена Правління банку 06.02.2014, за угодою сторін. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала протягом 3 місяців. Посада члена Правління банку скасована.

Google+