Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

16 серпня, 2013

1. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357489.
  4. Місцезнаходження емітента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.
  6. Електронна поштова адреса емітента: bank@bankbb.com.
  7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo/.
  8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Загальні відомості

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.08.2013 призначено Член Правління Каменяр Сергій Володимирович - -

З метою вдосконалення організаційної структури банку, Наглядовою радою банку 14.08.2013 р. (Протокол б/н від 14.08.2013 р.) прийнято рішення про встановлення посади члена Правління банку і призначення на цю посаду Каменяра Сергія Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено.

Протягом своєї трудової діяльності Каменяр С.В. обіймав наступні посади: Радник ТОВ «Інвестиційний Капітал України»; Віце-президент – начальник казначейства фінансового департаменту, начальник казначейства фінансового департаменту, заступник начальника казначейства фінансового департаменту ПАТ «ВТБ Банк»; начальник управління цінних паперів департаменту казначейства та фінансових інститутів АТ «ІНДЕКС-БАНК»; начальник сектору торгівлі цінними паперами управління казначейства та фінансових установ, головний експерт сектору операцій з цінними паперами управління казначейства та фінансових установ, експерт з казначейських операцій управління казначейства та фінансових установ, експерт з вексельного обігу відділу казначейства управління казначейства та інвестицій ЗАТ «ОТП БАНК».

Google+