Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

12 серпня, 2013

1. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357489.
  4. Місцезнаходження емітента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.
  6. Електронна поштова адреса емітента: bank@bankbb.com.
  7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo/.
  8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Загальні відомості

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.08.2013 Призначено Перший заступник Голови Правління, член Правління Пекур Петро Петрович - -

З метою вдосконалення організаційної структури банку, Наглядовою радою банку 08.08.2013 р. (Протокол б/н від 08.08.2013 р.) прийнято рішення про встановлення посади Першого заступника Голови Правління, члена Правління банку і призначення на цю посаду Пекура Петра Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено.

Протягом своєї трудової діяльності Пекур П.П. обіймав наступні посади: Перший заступник Голови Правління, Заступник Голови Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК»; заступник директора департаменту з організації розробки та просування продуктів на ринку банківських послуг, начальник управління роздрібного, малого та середнього бізнесу, Радник Голови Правління ПАТ «КОНВЕРСБАНК»; заступник начальника відділу економічного аналізу управління координації діяльності регіональної мережі департаменту регіональної мережі, заступник начальника управління активних операцій юридичних осіб філії «Київське регіональне управління», заступник начальника управління VIP-обслуговування департаменту роздрібного бізнесу, заступник начальника управління VIP-обслуговування департаменту розвитку роздрібного кредитування, заступник начальника управління роздрібного кредитування, начальник відділу іпотечного кредитування управління кредитування роздрібного бізнесу КРУ, провідний економіст, економіст сектору адміністрування кредитів та заставного забезпечення відділу роздрібного кредитування управління кредитування, економіст відділу кредитування фізичних осіб, економіст операційного відділу філії «Київське регіональне управління», економіст відділу послідуючого контролю департаменту бухгалтерського обліку, фінансовий менеджер Відділення №2 ТОВ «Укрпромбанк».

Google+