Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

19 лютого, 2013

1. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357489.
  4. Місцезнаходження емітента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс (044) 246-66-53.
  6. Електронна поштова адреса емітента: ustf@bankbb.com.
  7. Веб-сайт емітента: www.bankbb.com.ua.
  8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.bankbb.com.ua.

1.9. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

З метою вдосконалення організаційної структури банку, Наглядова рада банку 14.02.2013 р. (Протокол б/н від 14.02.2013 р.) прийняла рішення про встановлення двох посад заступників Голови Правління банку і призначила на ці посади:

  • Беркуна Олександра Яковича, члена Правління банку, Заступником Голови Правління банку. Простими іменними акціями банку не володіє. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Посади, які Беркун О.Я. обіймав раніше: касир Запорізького відділення Агропромбанку «Україна»; спеціаліст 2-ї кат., спеціаліст 1-ї кат., провідний спеціаліст, провідний економіст Запорізької філії «Укрінбанк»; економіст, головний спеціаліст, виконуючий обов’язки начальника управління вексельного обігу, начальник управління вексельного обігу Державно-акціонерного спеціалізованого імпортно-експортного банку України «Укрспецімпексбанк»; головний спеціаліст, начальник відділу цінних паперів, начальник управління цінних паперів, директор департаменту корпоративного бізнесу, директор департаменту інвестиційної діяльності АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  • Рогачова Олександра Миколайовича, члена Правління банку, Заступником Голови Правління банку. Простими іменними акціями банку не володіє. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Посади, які Рогачов О.М. обіймав раніше: бухгалтер Київського міського регіонального управління Промінвестбанку України; бухгалтер, старший бухгалтер, провідний економіст міського відділення Промінвестбанку України; провідний економіст, головний економіст Київського головного міського відділення Промінвестбанку України; головний економіст Київського міського відділення Промінвестбанку України; провідний економіст, головний економіст, заступник начальника управління міжнародних розрахунків, заступник начальника головного управління міжнародних розрахунків Промінвестбанку України; начальник головного управління міжнародних розрахунків, заступник директора департаменту фінансового моніторингу, директор департаменту пасивів, заступник директора департаменту паливно-енергетичного комплексу Промінвестбанку; заступник Голови Правління, заступник Голови Правління-директор кредитного департаменту АКБ «Національний кредит»; начальник управління по роботі з корпоративним бізнесом Промінвестбанку; начальник управління по роботі з корпоративним бізнесом ПАТ «Промінвестбанк»; заступник директора дирекції VIP банкінгу, директор дирекції VIP банкінгу, начальник служби фінансового моніторингу ПАТ «Укргазбанк»; директор департаменту корпоративного бізнесу АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента


з/п

Дата прийняття рішення

Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення

Зміни (призначено, звільнено або відсторонено)

Посада

Строк, на який особу призначено (обрано), або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки)

Прізвище, ім’я, по батькові

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

14.02.2013

Наглядова рада

призначено

Заступник Голови Правління

-

Беркун Олександр Якович

-

-

2

14.02.2013

Наглядова рада

призначено

Заступник Голови Правління

-

Рогачов Олександр Миколайович

-

-

Google+