Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

23 жовтня, 2013

1. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357489.
  4. Місцезнаходження емітента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 392-30-99, (044) 596-03-85.
  6. Електронна поштова адреса емітента: bank@bankbb.com.
  7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo/.
  8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Загальні відомості

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.10.2013 Звільнено Перший заступник Голови Правління, член Правління Гаврилюк Наталія Борисівна - -
18.10.2013 Звільнено Заступник Голови Правління, член Правління Рогачов Олександр Миколайович - -
18.10.2013 Призначено Член Правління Сотникова Тетяна Анатоліївна - -

Наглядовою радою АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 18.10.2013 р. (Протокол б/н від 18.10.2013 р.), прийняті наступні рішення:

1. Звільнити Гаврилюк Наталію Борисівну з посади Першого заступника Голови Правління, члена Правління банку 18.10.2013 р., за угодою сторін. Гаврилюк Н.Б. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала протягом 1 року 9 місяців. Посада Першого заступника Голови Правління, члена Правління банку скасована.

2. Звільнити Рогачова Олександра Миколайовича з посади Заступника Голови Правління, члена Правління банку 22.10.2013 р., за угодою сторін. Рогачов О.М. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував протягом 8 місяців. Посада Заступника Голови Правління, члена Правління банку скасована.

3. Встановити посаду члена Правління банку 18.10.2013 р.

4. Призначити Сотникову Тетяну Анатоліївну членом Правління банку 18.10.2013 р.

Сотникова Т.А. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено.

Протягом своєї трудової діяльності Сотникова Т.А. обіймала наступні посади: директор департаменту оцінки ризиків роздрібного бізнесу, начальник управління оцінки ризиків фізичних осіб ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», начальник управління контролю за роздрібними ризиками, радник Голови Правління АКБ «МРІЯ», експерт з кредитного аналізу відділу фінансування комерційних операцій АБ «ІНГ Банк Україна».

Google+