Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

11 жовтня, 2013

1. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357489.
  4. Місцезнаходження емітента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 392-30-99, (044) 596-03-85.
  6. Електронна поштова адреса емітента: bank@bankbb.com.
  7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo/.
  8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Загальні відомості

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.10.2013 Призначено Голова Правління Францкевич Ігор Євгенович - -
08.10.2013 Звільнено В.о. Голови Правління Гаврилюк Наталія Борисівна - -
08.10.2013 Призначено Член Правління Петренко Максим Олександрович - -

Наглядовою радою АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 08.10.2013 р. (Протокол б/н від 08.10.2013 р.), прийняті наступні рішення:

1. Вважати Голову Правління банку Францкевича Ігоря Євгеновича, призначеного Наглядовою радою 06.08.2013 р., таким, що заступив на посаду Голови Правління банку 08.10.2013 р., згідно рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 27.09.2013 р. №715 щодо погодження Францкевича І.Є. на посаду Голови Правління банку (лист Національного банку України від 04.10.2013 р. № 41-112/16149).
Францкевич І.Є. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено.
Протягом своєї трудової діяльності Францкевич І.Є. обіймав наступні посади: директор Центру електронних торгів В2В-Center.ua, Перший заступник Голови Правління ПАТ «Промінвестбанк», Голова Правління АТ «ІНДЕКС-БАНК», Голова Правління АКБ «Мрія», Голова Правління АКБ «Райффайзенбанк Україна», в.о. Голови Правління Київського Міжнародного Банку, Заступник Голови Правління АТ «Укрінбанк», Заступник Голови Правління Акціонерного агропромислового банку «Україна».

2. Звільнити Гаврилюк Наталію Борисівну, Першого заступника Голови Правління, від виконання обов’язків Голови Правління банку з 08.10.2013 р., у зв’язку з заступленням Францкевича І.Є. на посаду Голови Правління банку.
Гаврилюк Н.Б. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала протягом 6 місяців.

3. Встановити посаду члена Правління банку 08.10.2013 р.

4. Призначити Петренка Максима Олександровича членом Правління банку 08.10.2013 р.
Петренко М.О. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено.
Протягом своєї трудової діяльності Петренко М.О. обіймав наступні посади: заступник керуючого Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк», начальник департаменту роздрібних продаж – заступник керуючого Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк», начальник департаменту продажів Центру роздрібного бізнесу Головного офісу ПАТ «Укрсоцбанк».

Google+