Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

5 серпня, 2013

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» повідомляє, що 01.08.2013р. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення № 0108/2013/3 від 01.08.2013р. про переведення звичайних відсоткових іменних облігацій (серія В) АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» бездокументарної форми існування (UA 4000042857, тікер OBROKВ), номінальною вартістю 1 000,00 грн (Одна тисяча гривень 00 копійок), на загальну суму 150 000 000,00 грн (Сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), у кількості 150 000 шт. (Сто п’ятдесят тисяч штук), з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку з 01.08.2013р. Підставою є невиконання п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», а саме не відповідність цінних паперів умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу.

Співвідношення кількості облігацій (серія В) виключених з лістингу до загальної кількості облігацій випуску становить 100 %.

Випуск звичайних відсоткових іменних облігацій (Серія В) зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22.07.2008р., Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія В) № 633/2/08, дата видачі 28.08.2008р.

Будь-які інші цінні папери АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у лістингу не перебувають.

Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

N з/п Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу) Найменування фондової біржі Дата дії Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (тис. грн) Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (шт.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Делістинг ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 01.08.2013 Облігації підприємств (серія В) 150 000 150 000

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (відсотки) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія
8 9 10 11 12
- 22.07.2008 633/2/08 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Звичайні відсоткові іменні, бездокументарна
Google+