Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

27 березня, 2013

Наглядовою радою банку (Протокол б/н від 22.03.2013 р.) прийнято рішення про звільнення Власенка Юрія Миколайовича з посади Заступника Голови Правління, члена Правління банку, 22.03.2013 р., за власним бажанням. Простими іменними акціями банку не володіє. На посаді перебував з 03.02.2012 р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Посада Заступника Голови Правління, члена Правління банку скасована.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада Строк, на який особу призначено (обрано), або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 22.03.2013 Наглядова рада звільнено Заступник Голови Правління, член Правління 1 Власенко Юрій Миколайович - -
Google+